W ramach prapremiery „Magazynu Malkontenty” wiersz Macieja Tuory inaugurujacy czasopismo.

„Grafomania XXI w.”
Chodzę z głową
w chmurach
z waporyzatora.

s

Zamiast kolumny redaktorskiej

Każdy z nas jest, a jak nie – to musi być, własnym redaktorem, panem swojego słowa.
Stanisław Józef Iwaniu, redaktor naczelny.